Rybakkens Grundejerforening

Rybakkens Grundejerforening omfatter ejendommene Rybakkevej 2 - 18, Tisvilde Ry, 3300 Frederiksværk.

Rybakkevej er beliggende i den sydøstlige del af Tisvilde Sand i Gribskov Kommune.

Her ligger Rybakkevej

Rybakkevej blev kloakeret i slutningen af 2011

Arbejdet med kloakeringen af Sandet er i de to første år blevet billigere end oprindeligt budgetteret. Det betyder, at de årlige etaper kan blive mere omfattende og at arbejdet formentlig afsluttes i 2012/13.

Vores grundejerforening er repræsenteret i kommunens "Følge og kontaktgruppe", idet Christian og Erik er medlemmer.

Arbejdet med placering af pumpebrønde på de enkelte ejendomme blev gennemført på Rybakkevej sent efterår 2011 - dvs. at vi skal være tilsluttet senst 16. december 2012. Du skal som grundejer selv sørge for at få tilslutningen udført af en autoriseret kloakmester.

Læs nærmere på den kommunale kloakeringsside (hos Gribvand.dk)

Christian har sikret sig nogle billeder af processen med etablering af pumpebrønde.

Pumpebrønden graves ned ved hjælp af en gravekasse.

Rybakkens Grundejerforening © 2010 • Kontakt webmaster

Pumpebrønden er en samlet enhed, der strømforsynes fra et skab, der placeres uden på huset ved elmåleren.

Ledningssystemet fra brønden og ud etableres ved vandret boring.