Rybakkens Grundejerforening

Rybakkens Grundejerforening omfatter ejendommene Rybakkevej 2 - 18, Tisvilde Ry, 3300 Frederiksværk.

Rybakkevej er beliggende i den sydøstlige del af Tisvilde Sand i Gribskov Kommune.

Her ligger Rybakkevej

Om Arresø

Arresø er Danmarks største sø med et areal på knap 4.100 ha. Størstedelen af søen ejes af Naturstyrelsen.

Søen og nogle af de omliggende arealer er udpeget som Natura 2000-områder i henhold til EU-direktiver, dels som fuglebeskyttelsesområde nr. 106 og dels som habitatområde nr. 118.

Arresø indgår i forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Hvor ligger Arresø? findvej.dk


Hvor finder jeg oplysninger om Arresø?


Planlægning for Arresø

Statens Natura 2000-plan

Kommunernes og Naturstyrelsens Natura 2000-handleplan

Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplan


Miljøministeriet, Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk

Beskrivelse af Arresø

Brugerrådet for Arresø

Regler for færdsel på Arresø

Udsætning af bævere ved Arresø

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Natura2000

Fuglebeskyttelsesområder

Habitatområder

 

Andre myndigheder

Gribskov Kommune

Halsnæs Kommune

Hillerød Kommune

 

Andre

Arresø, Natur og fugle hos Dansk Ornitologisk Forening

Arresø Sejlklub

Turbåden Frederikke hos Halsnæs Turistbureau

 

Lokal vejrudsigt fra Dansk Meteorologisk Institut 

Frederiksværk

Helsinge 

Rybakkens Grundejerforening © 2010 • Kontakt webmaster